Avantajele portofoliilor individuale de investiţii:

  • o alternativă personalizată oferită investitorilor care îşi doresc o administrare activă a portofoliului efectuată de personal specializat;
  • soluţii customizate în funcţie de propriul profil investiţional: perioada de timp pe care o iei în considerare pentru investiţie, gradul de risc cu care te simţi cel mai confortabil, etc;
  • standarde înalte de calitate în alegerea instrumentelor financiare disponibile pe piaţa de capital

OTP Asset Management România SAI SA a fost autorizată să desfăşoare activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii prin Decizia ASF nr. 2620 / 18.12.2007.

În vederea acţionării în cel mai bun interes al clientului, OTP Asset Management România SAI SA are obligativitatea de a colecta informaţii de la clienţi şi de a evalua adecvarea unui anumit instrument financiar pentru respectivii clienţi. În acest scop, pe baza unui chestionar oferit de societate, clienţii trebuie să furnizeze informaţii corecte şi suficiente privind experienţa investiţională, situaţia financiară, obiectivele investiţionale, cunoştinţe financiare etc. Pe baza acestor informaţii societatea va lua în considerare natura şi amploarea serviciului pe care îl va putea furniza clientului.

În cazul în care clientul nu furnizează toate informaţiile solicitate, OTP Asset Management România SAI SA poate refuza deschiderea contului individual de investiţii.

Pentru oferirea acestui serviciu OTP Asset Management România SAI SA, are obligaţia de a obţine informaţii relevante de la clienţi şi de a efectua evaluări adecvate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii ASF nr 8/2012 privind aplicarea orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea.

Document de prezentare OTP Asset Management România SAI SA Descarcă aici
Procedură privind determinarea profilului de risc al investitorului și alocarea investițiilor Descarcă aici
Reguli și proceduri privind transmiterea spre executare a ordinelor Descarcă aici
Procedura privind practicile de remunerare Descarcă aici

Dacă doriţi mai multe detalii despre portofoliile individuale de investiţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 031 308 5563 sau via email: office@otpfonduri.ro.