Descriere

OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii moderate.

Politica de investiţii a fondului este una flexibilă şi va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fondului fiind investite atât în acţiuni româneşti sau străine, precum şi în obligaţiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investiţii sau alte instrumente financiare având activ suport indici bursieri, precum şi în instrumente ale pieţei monetare sau depozite bancare. Activele în care fondul investeşte pot fi denominate atât în lei cât şi în alte valute.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ţinând seama de politica de investiţii prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acţiuni) şi fonduri de investiţii locale şi internaţionale şi de până la 50% în instrumente cu venit fix şi/sau instrumente ale pieţei monetare.
Fondul îşi propune creşterea capitalului, pentru a obţine rentabilităţi superioare în condiţii de volatilitate relativ redusă.

Profil de risc

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.

1
2
3
4
5
6
7
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Perioada recomandată

Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de investiţie recomandată este de 3-5 ani.

Avantaje

Diversificare:

Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente finanaciare cu activ suport indici bursieri

Accesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 LEI

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcţie de oportunităţile pieţei pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potential şi risc asumat

Performanță:

Fondul îşi propune să obţină creşterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând astfel un raport cât mai eficient între randamentele potenţiale şi riscul asumat

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Fondul în cifre

Data

22-09-2017

Activ net

25.828.516,67

VUAN

11.3554

Unități de fond

2.274.552,8582

Performanța fondului

6 luni

2.63%

În 2017

5.19%

1 an

8.24%

3 ani

-

Evoluția fondului

-

Urmărește-ne și pe Bloomberg selectând ticker OTPGLMX:RO

Comisioane

ZERO comision de subscriere în prezent

ZERO comisioane de răscumpărare

Note Legale

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002