Descriere

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. Fondul va investi în instrumente cu venit fix denominate în EUR, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul își propune obținerea unor câștiguri superioare instrumentelor financiare în care fondul investește.

Profil de risc

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

1
2
3
4
5
6
7
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Perioada recomandată

Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de 3-5 ani.

Avantaje

Portofoliu valutar:

Ai posibilitatea să îți diversifici portofoliul de investiții pe EURO

Performanță:

Îți oferă potențiale randamente semnificativ mai mari decât cele oferite de produsele clasice de economisire, pe un orizont de timp mediu și lung

Diversificare:

Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă

Accesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 EURO

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Fondul în cifre

Data

18-01-2018

Activ net

45.673.690,29

VUAN

12.8330

Unități de fond

3.559.091,2532

Performanța fondului

6 luni

0.86%

În 2017

-0.02%

1 an

1.27%

3 ani

6.65%

Evoluția fondului

-

Urmărește-ne și pe Bloomberg selectând ticker OTPEUBD:RO

Comisioane

ZERO comisioane de subscriere

ZERO comisioane de răscumpărare

Note Legale

Data de început: 01.09.2010
Valoarea nominală a unității de fond: 10 Euro
Tipul fondului: Fond deschis de investiții denominat în Euro
OTP Euro Bond – Decizia ASF nr. 1083/20.08.2010
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400069
Cod ISIN: ROFDIN0001J6

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002