Date cu caracter personal și confidențialitate

Atunci când folosiți site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca OTP Asset Management România SAI S.A. să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră. Aceste date pot privi informații generale cum ar fi număr de telefon, adresa de e-mail, nume si prenume etc.

Când apelați la serviciile noastre financiare, colectăm date despre situația dumneavoastră financiară și putem folosi aceste date pentru a furniza serviciile solicitate și a procesa cererea dumneavoastră; pentru a căuta cel mai potrivit serviciu sau produs pentru dumneavoastră; în cursul procesului de credit scoring; pentru a realiza o evaluare a comportamentului financiar sau pentru a preveni frauda sau alte incidente de plată.

OTP Asset Management România SAI S.A. poate folosi datele dumneavoastră și pentru a vă oferi informații despre servicii și/sau produse.

OTP Asset Management România SAI S.A. se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevăzute și se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă. Această declarație de confidențialitate nu se extinde asupra paginilor de web ale terților cu link-uri către site-ul OTP Asset Management România SAI S.A.

De asemenea, vom colecta și folosi date nepersonalizate în scopul realizării de statistici și pentru a ne ajuta în îmbunătățirea calității serviciilor oferite către dumneavoastră, pentru a înțelege mai bine profilul clienților noștri.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții vă dați acordul în mod expres ca anumite date personale ale dumneavoastră să fie stocate și prelucrate de către OTP Asset Management România SAI S.A. și declarați expres că ați luat la cunoștiință de prevederile Legii 677/2001 și de drepturile prevăzute de această lege, pe care le puteți exercita conform prevederilor legale, în special de următoarele drepturi:

  • dreptul de opoziție;
  • dreptul de accces;
  • dreptul de intervenție asupra datelor.

Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Legislație aplicabilă

Termenii și condițiile acestui acord sunt guvernate de legea română în vigoare. Nerespectarea termenilor și condițiilor stipulate în acest acord atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii.

Dispoziții finale

OTP Asset Management România SAI S.A. își rezervă dreptul de a schimba oricând și fără preaviz conținutul site-ului precum și termenii și condițiile de folosire ale acestuia. Acestea vor fi publicate pe site și vor produce efecte de la data publicării lor.

 

Folosirea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul său este considerat ca acceptare a noilor termeni si condiții.